Старобългарски речник
млот 
млот ж Овча кожа, служеща за наметка въꙁьмъ же млотѭ своѭ бꙗше  по хръбътѹ С 172.13 Изч С От гр μηλωτή Нвб Ø