Старобългарски речник
млосрьдь 
млосрьдь -ꙗ ср Милосърдие, състрадание прѣдъдеш бо прѣдъ лцемъ гнемь ... дат раꙁѹмъ спснѣ людемъ его въ отъпѹштене грѣховъ ꙇхъ. млосрде рад ба нашего М Лк 1.78 З гі бже нашъ ... ѡдръжмꙑѩ нꙑнѣ скръбѭ. ѹмеръшааго рад. твомь мⷧ҇демь ѹтѣш СЕ 57b 5 тꙑ ес цѣльба наша. ꙇ волѣ твоѣ съдраве наше. ꙇ мⷧде твое жвотъ нашъ СЕ 41а 26 нъ по лѣпѹѹмѹ твомѹ млосрьдю. помлѹ мꙙ неьствааго С 528.17 раꙁврѣст млосрьдь Показвам [проявявам] милосърдие обꙑꙿно ѹбо млосрьдь сво стꙑ.  о томъ раꙁвръꙁъ.  бѹ помолвъ сꙙ. абь ꙁвраевана го съподоб С 560.10 М З СЕ С Гр συμπάϑεια φιλανϑρωπία εὐσπλαγχνία σπλάγχνα ἑλέους млосрьд млосръдь Нвб милосръдие, милосердие остар ВА милосърдие ОА АК ЕтМл БТР АР