Старобългарски речник
месопотамꙗ 
месопотамꙗ ж МИ Месопотамия — област в Югозападна Азия, между долните течения на р. Тигър и р. Ефрат пожеже месоптамѭ (погр. вм. месопотамѭ, Север., с. 73, бел. под линия) сѹріскѫѫ СП 59.2 Изч СП От гр Μεσοποταμία Нвб Месопотамия МИ ВА