Старобългарски речник
мельх҄въ 
мельх҄въ прил притеж ЛИ Мелхиев, на Мелхий — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... мелхевъ. ꙇ аннаевъ. ꙇосфовъ ... нревъ. мелхевъ. адъдевъ М Лк 3.24, 28 Изч М З Гр τοῦ Μελχί мелхевъ