Старобългарски речник
мельх҄седековъ 
мельх҄седековъ -ꙑ прил ЛИ Мелхиседеков, на Мелхиседек тꙑ ес їерѣї вь вѣкъ по інѹ мельхіседековѹ СП 109.4 Срв. Е10б 2 Изч СП Е Гр [τοῦ] Μελχισεδέκ мельхіседековъ мелхседековъ