Старобългарски речник
междюрамь 
междюрамь вж междѹрамь