Старобългарски речник
междѹмѣрь 
междѹмѣрь -ꙗ ср За време — промеждутък, интервал въ междѹмѣрї же томъ. прде нѣкто палатї С 562.5—6 Изч С междѹмѣр Нвб Ø