Старобългарски речник
медъ 
медъ -медѹ м Пчелен мед бѣ же оанъ облъенъ власꙑ вельбѫждꙇ. ꙇ поѣсъ ѹснѣнъ о рѣслѣхъ его. ꙇ ѣдь акрд  медъ дв М Мк 1.6 З, А, СК, Б. Срв.Мт 3.4 А СК коль сладъка грътан моемѹ словеса твоѣ. пае меда ѹстомъ моїмъ СП 118.103 мѣше же брѣмꙙ хлѣбꙑ стꙑ  топлꙑ. вно  масло дрѣвѣно.  младꙑ сꙑрꙑ  аца.  крнцѫ медѹ С 291.8 медъмь текꙑ, медъ капл҄ѧ μελίρρυτος От който тече мед, медоточен, сладък като мед пото вѣнꙑѧ капл҄ꙙ медомъ текѫштааго стонка раꙁорт хоштете С 388. 17—18 ѡ веле медъ капьѭшт ѧꙁꙑкъ дѣт А 327.1—2 Изч М З А СК Б СП С Гр μέλι Нвб мед ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Медево МИ Медан МИ Медаш МИ ЙЗах,Кюст.кр Медарското МИ Медовница МИ ИД,МНЛом Медарица МИ ГХ,МИМ Медово МИ ВП,ТО Медвен МИ Медевци МИ Меден бук МИ Медени поляни МИ Меден кладенец МИ Медовина МИ СНМБ