Старобългарски речник
медотоьнъ 
медотоьнъ -ꙑ прил От който тече мед, медоточен, сладък като мед [образно] сего раді  мꙑ поемъ. медотоънꙑѩ пѣсні глѫште. ѡсана снѹ давъ К 1b 13—14 Изч К Гр μελίρρυτος Нвб медоточен ВА РРОДД Срв медоточив ОА АК