Старобългарски речник
матѹсал҄ь 
матѹсал҄ь прил притеж ЛИ Матусалов, на Матусал — един от прадедите на Христос, син на Енох; живял според легендата 969 години; умр. година преди всемирния потоп [Бит 5.21, 22] ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... матѹсаль. еноховъ М Лк 3.37 Изч М З Гр Μαϑουσάλα Срв евр Met̄uš̄ elah ’човек с копие’? Нвб Срв Матусалов остар ВА