Старобългарски речник
маттꙗ 
маттꙗ м ЛИ Матия — ученик на Христос, апостол, избран на мястото на Юда Искариотски [Деян. 1.21—26] отде юда.  вьнде ꙁа н҄ь матѳꙗ С 94.5 Изч С Гр Ματϑίας Срв евр Matitjāhū, matitjāh, mattanj̄ ah ’дар от Йехова’ матѳꙗ