Старобългарски речник
маттатовъ 
маттатовъ прил притеж ЛИ Мататов, който се отнася до Матат — име на двама от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇосфовъ. ꙇлевъ. маттатовъ ... ꙇорамовъ. маттатовъ М Лк 3.24, 29 Изч М З Гр τοῦ Ματϑάτ. Срв. маттатавъ маттатвъ Срв маттатавъ, маттатвъ