Старобългарски речник
маттатвъ 
маттатвъ прил притеж ЛИ Мататиев, който се отнася до Мататия — име на двама от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇосфовъ. маттатевъ ... маатовъ. мататевъ М Лк 3.25, 26 Изч М З Гр τοῦ Ματταϑίου мататевъ Срв маттатавъ, маттатовъ