Старобългарски речник
маттатавъ 
маттатавъ прил притеж ЛИ Мататов, който се отнася до Матата̀ — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... мелеанновъ. манановъ. маттатаевъ М Лк 3.31 Изч М З Гр τοῦ Ματταϑά маттатаевъ Срв маттатвъ, маттатовъ