Старобългарски речник
матер҄ь 
матер҄ь прил Майчин прподобꙙтъ сꙙ цръквьн кръмьнц. дѣтехъ же млѣко по вьсꙙ дьн. пшт себѣ отъ матера съса съсѫтъ  прсно просꙙтъ С 384.15 въ матерехъ прьсехъ. дѹхъ тѫжааше болѣꙁнѭ. пргвожденъ С 397.21 ѡ горе мьнѣ рее. то сътворѫ аꙁъ. лце дѣве. ходъ дѣвъ ... а ѫтроба не дѣва. нъ матерѣ С 240.14 с рѣва матерꙗ ἐκ κοιλίας μητρός От майчина утроба, от рождение сѫтъ бо каженц же с рѣва мтерѣ бꙑш тац СК Мт 19.12 Изч СК С Гр μητρικός [τῆς] μητρός τῶν μητέρων Вж. при матерьнъ Нвб