Старобългарски речник
масть 
масть - ж 1. Миро ѣко бескврънъно тѣло сътѧжавъш. кръвѫ мастъ стааеш. прѣславнаѣ Е 34б 7 днеⷭ҇ самъ еръданъ вонѣетъ мастѭ. благоѫханъноѭ СЕ 3b 8  се жена въ градѣ ꙗже бѣ грѣшьнца ... прнесъш стьклѣнцѫ благовон҄ьнꙑ маст ... плаѫшт сꙙ наꙙтъ мот ноꙁѣ го сльꙁам С 391.10 2. Тлъстина, мазнина ꙗдѣѣше ѹбо отъ вьсего нъ по малѹ ... отъ маст же вьсѣкоѧ добь съхран сꙙ С 274.9 Образно. ѣко тѹка  масті сплъні сѩ дша моѣ СП 62.6 мастьм водꙑ вонꙗѭщѧ ῥεῖϑρα μυροπνευστά Води, които ухаят на миро днеⷭ҇. мастьм водамъ вонѣѭщамъ. вꙿсѣ тварь напаѣетъ сѧ СЕ 2а 22—23 Изч Е СП СЕ С Гр μύρον ἔλαιον πιότης мастъ Нвб маст остар