Старобългарски речник
масло 
масло ср Растително масло, елей ꙇ обрашть сѧ къ женѣ. рее смонѹ. вдш л сьѭ женѫ ... масломь главꙑ моеѩ не помаꙁа. с же мѵромь помаꙁа ноѕѣ моі З Лк 7.46 Срв. С395.13 тꙑ самъ влко ст масло се. да бѫдетъ на цѣлене. помаꙁаѭщмъ сѧ мь СЕ 27а 7 отъ того жде кандла въꙁьмъ масло.  обраꙁомъ кръстънꙑмъ помаꙁавъ акꙑ враъ хꙑтрꙑ наꙙ маꙁат го С 562.29 въꙁметаахѫ же слѹгꙑ дꙗволꙙ на сковрадѫ. пьцьлъ.  масло  трьст С 118.10 масло дрѣвѣно ἔλαιον Маслиново масло, дървено масло, зехтин вьꙁлꙗ масло то дрѣвѣно на главѫ господьн҄ѫ С 408.11—12 мѣше же брѣмꙙ хлѣбꙑ стꙑ  топлꙑ. вно  масло дрѣвѣно.  младꙑ сꙑрꙑ  аца.  крнцѫ медѹ С 291.7 З СЕ С Гр ἔλαιον Нвб масло ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв дървено масло ’зехтин’ диал Масленице МИ БМС Масларско МИ Масларски МИ Масленят МИ ГХ,МИМ Масларево МИ СНМБ Масларов ФИ Масларски ФИ Масларев ФИ СтИл,РЛФИ