Старобългарски речник
мартъ 
мартъ м Месец март мⷺца марⷮ ꙁ҃ стꙑх к҃ мⷱкъ А 143b 3 мⷺца маⷬ҇ н҃б҃ стаго оца наⷲ҇ томъ А 144а 29 мѫенъ же бꙑстъ стꙑ пѡн мѣсꙙца марта вї дьнь сѫбота асъ ї С 142.14 погребошꙙ ноштѭ сто го тѣло. вьнѣ стѣнъ на ꙁападъ града. блꙁъ тоѧ жде стѣнꙑ. мѣсꙙца мартꙗ въ ꙁ҃ дьнь С 538.5 А С Гр Μάρτιος март Нвб март ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА марта, баба Марта ’месец март’ НТ Дюв НГер ЕтМл ДА Срв мартеница