Старобългарски речник
марта 
марта -ꙑ ж ЛИ Марта — сестра на Мария и Лазар, възкресен от Христос. Пр. в Неделята на мироносиците марта же егда ѹслꙑша ѣко с грѧдетъ. сърѣте . а марѣ дома сѣдѣаше М Йо 11.20 З А СК люблѣаше же с мартѫ  сестрѫ еѩ  лаꙁарѣ М Йо 11.5 З А СК Н ꙇ мъноѕ отъ юде бѣахѫ пршъл къ мартѣ  мар. да ѹтѣшѧтꙑ о братрѣ ею М Йо 11.19 З А СК глаголааше съпасъ марѳѣ  мар сестрама лаꙁаровама. къде положсте  С 304.8 М З А СК Н С Гр Μάρϑα маръѳа марѳа Нвб Марта ЛИ ОА Дюв НГер СтИл,РЛФИ Мартински ФИ СтИл,РЛФИ