Старобългарски речник
марк҄аньскъ 
марк҄аньскъ -ꙑ прил ЛИ вѣра марк҄аньска αἵρεσις τῶν Μαρκιωνιστῶν Маркианска, Маркионитска вяра, ерес, която се отнася до последователите на Маркион — християнски деец [II в.] от Мала Азия, противник на юдаизма и на учението за човешката природа на Христос поставшꙙ ѹбо го на дрѣвѣ. тае по томъ  пресвутера кого мтродора вѣрꙑ марк҄іаньскꙑѧ С 141.10—11 Изч С марк҄іаньскъ Нвб Срв маркионитство