Старобългарски речник
марк҄ань 
марк҄ань прил притеж ЛИ Маркианов, който се отнася до византийския император Маркиан [450—457 г.] род сꙙ ... въ етвръто лѣто марк҄анꙗ цѣсарьства богомъ любмаго С 279.3 Изч С Гр τοῦ Μαρκιανοῦ