Старобългарски речник
марсъ 
марсъ м ЛИ Марис [Мар? Марин?] — име на християнин, умр. мъченически заедно с Йона, Варахисий и др. [около 326 или 330—331 г.] в Персия по времето на Шапур [Сапор] II [309—379 г.]. Пр. на 28 март свꙙтꙑмъ же мѫенкомъ ꙁатворенꙑмъ въ тьмнц. мена сѫтъ с. ꙁанѳас. лаꙁаръ ... марс С 256.13 съконьавъшїхъ же сꙙ свꙙтꙑхъ. мена сѫтъ с ... аввъ. марсъ. маруѳа С 271.7 Изч С Гр Μάρις марс