Старобългарски речник
марна 
марна -ꙑ ж ЛИ Марина — име, познато само от надпис б(о)же т помоꙁ марне(!) правь т вещтаѧ РН2 Изч РН2 Гр Μαρίνα