Старобългарски речник
мальько 
мальько нареч Малко трѧсомꙑ же да въкѹстъ подъ вееръ. мало кашцѧ. а водꙑ третье день да мале҄ко СЕ 44а 24 Изч СЕ малеꙿко Нвб малечко диал НТ ЕтМл ДА