Старобългарски речник
малъжена 
малъжена м дв Съпрузи лютѣ бѫ(... ома). (мальжена, Гошев, с. 109, бел. в Индекса) ѣже не съхран(.)те ложа нескврꙿ(..)на Р V 3.12 Изч Р Нвб Ø