Старобългарски речник
малелел҄евъ 
малелел҄евъ прил притеж ЛИ Малелеилов, който се отнася до Малелеил — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ ... малелелевъ. кановъ М Лк 3.37 Изч М З Гр τοῦ Μαλελεήλ Срв евр mah ̌alaľeel малелеꙇл҄евъ