Старобългарски речник
максмꙗнъ 
максмꙗнъ м ЛИ 1. Максимиан — Цезар Марк Аврелий Валерий Максимиан Август — римски император [286—305; 307—310 г.], съимператор на Диоклециан въ то врѣмꙙ цѣсарьствовавъшѹ маѯмꙗнѹ. прде прѣмѣньнкъ въ ас’клпѡда мѣсто С 15.19 же бꙑстъ  о блаженѣмъ рне епскѹпѣ еремскааго града. кротост рад лхꙑѧ.  же о бож доброговѣн. дѣлꙑ ѹтврьд нареено. постгъшѹ бо гон҄еню. же бꙑстъ пр доклтꙗнѣ  маѯмꙗнѣ цр С 252.16 2. Максимиан — цариградски патриарх [431—434 г.]. Пр. на 20 ноември мⷺца тоⷢ҇ ҃ стъⷯ оць нахⷲ҇. архппъ бъвшх цр градѣ. максмна прокла. анатонлѣ (!)  ћенада.  стаⷢ҇ глігора (!) новаго юⷣ҇творⷰ҇ А 127а 27 мⷰ҇ѣ. тоⷤ҇. к҃. стꙑхъ оцъ максмѣна У IIа 9 Изч А У С Гр Μαξιμιανός максмнъ Нвб Срв Максимилиян ЛИ СтИл,РЛФИ