Старобългарски речник
манановъ 
манановъ прил притеж ЛИ Маинанов, на Маинан [Мена] — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ ... манановъ М Лк 3.31 З Изч М З Гр τοῦ Μεννά [вар. τοῦ Μαϊνάν]