Старобългарски речник
маꙁат 
маꙁат -мажѫ -мажеш несв Мажа, разтривам с някаква мазнина, благовоние и под ꙇ облобꙑꙁааше ноѕѣ его  маꙁааше мѵромь М Лк 7.38 З, А. Срв. С391.14 отъ того жде кандла въꙁьмъ масло.  обраꙁомъ кръстънꙑмъ помаꙁавъ акꙑ враъ хꙑтрꙑ. наꙙ маꙁат го С 562.30 лѣвѫѭ своѭ рѫкѫ въꙁлож на огн҄ь деснѫѭ мажꙙ отъ масла стꙑхъ С 516.14 мол҄ѫ т сꙙ маж м срьдьце на дльꙁѣ. да м прѣстанетъ одръжꙙштꙗ мꙙ болѣꙁнь С 516.19 М З А С Гр ἀλείφω ὑπαλείφω λιπαίνω Нвб мажа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА