Старобългарски речник
маатовъ 
маатовъ прил притеж ЛИ Маатов, на Маат — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ ... маатовъ М Лк 3.26 З Изч М З Гр τοῦ Μαάϑ От евр Maḥaṭ