Старобългарски речник
м 
м I. Буквен знак. Петнадесетата буква от стб. азбука, назовавана мꙑслте; в глаг. ⰿ, в кир. м; в нвб. звук м II. Числен знак. В глаг. ⰿ҃ = 60, LX [в кир. издания на стб. глаг. паметници м҃ или ѯ҃]; в кир. м҃ = 40, XL 1. числ бр Числ. ред. шестьдесѧть Шестдесет ꙇ дрѹгое паде на ꙁем добрѣ. ꙇ даѣше плодъ ... ꙇ прплод ово тр десѧт. ово м҃. ово съто М Мк 4.8 В състава на сл. числ. бр. мⷺца октоⷠ҇ а҃ꙇ҃ ... стхъ оць наⷲ҇ т҃ м҃ ж҃. ж҃го же снма. бъвшааго вь нке А 122b 15 шестьдесѧтꙑ Шестдесети ꙃ҃ (псалъмъ) СП 74а 12 В състава на сл. числ. ред. евћ҇а ѿ мⷴ҇а. глаⷡ҇ м҃г҃ А 37b 29 2. числ бр Числ. ред. етꙑрдесѧтъ Четиридесет  пощь сѧ днъ м҃  нощі м҃ СК Мт 4.2 В състава на сл. числ. бр. съконьа о боꙁѣ лѣтъ. м҃ꙁ С 302.18 етꙑрдесѧтꙑ Четиридесети. В състава на сл. числ. ред. еваⷢ҇ ѿ҇ лѹⷦ҇ глаⷡ҇ с҃ м҃ ѕ҃ СК 65b 9 свѧт м҃ мѫенкъ οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες Свети четиридесет мъченици от Севастия, пострадали по времето на имп. Лициний [307—324 г.]. Пр. на 9 март мѣсꙙца марта въ ѳ҃ дьнь мѫен стꙑхъ мѫенкъ м҃. же въ севаст мѫен бꙑшꙙ С 68.23  пршедъше м҃ сташꙙ прѣдъ воводѫ С 71.6 свѧтꙑѩ м҃ женъ постьнць αἱ ἅγιαι τεσσαράκοντα γυναῖκες παρϑένοι ἀσκητρίαι καὶ μάρτυρες Светите четиридесет девициотшелнички, пострадали в Хераклия по времето на имп. Лициний [307—324 г.] наѧтъкъ ндктѡнѹ.  памѧтъ. прѣдⷫобномѹ оцѹ нашемѹ семеонѹ. стлъпнїкѹ. же въ оградѣ.  стхъ м҃. женъ постънцъ Е 20а 14 свѧт м҃в҃ мѫенка οἱ γ῞ιοι τεσσαράκοντα δύο μάρτυρες Свети четиридесет и двама мъченика в Амория, живели по времето на имп. Теофил [829—842 г.]. Пр. на 6 март съконьашꙙ же сꙙ стї м҃в мѫенка. мѣсꙙца марта въ ꙁ҃ С 65.1 Гр ξ´ ἐξήκοντα μ´ τεσσαράκοντα