Старобългарски речник
лъбьнъ 
лъбьнъ -ꙑ прил лъбьно мѣсто Κρανίου τόπος Лобно място; мястото, където е бил разпънат Исус Христос; Голгота егоже прведъше въ мѣсто лобъное СЕ 50а 13 Изч СЕ лобьнъ Нвб Срв лобен ОА ЕтМл БТР АР