Старобългарски речник
ксант 
ксант -ꙗ м ЛИ Ксантий — един от 40–те кападокийски воини, умр. мъченически в Севастия, Мала Армения [ок. 320 г.] по времето на имп. Лициний [308—324 г.]. Пр. на 9 март а се мъ мена. дометꙗнъ ... ѯанꙿѳї С 69.10 стъ. ѯаньтасъ. сснъ ... молⷮ ба ꙁа нꙑ Изч С ТН Гр Ξάντιος ѯан’ѳї ѯаньтасъ