Старобългарски речник
к҄нъсъ 
к҄нъсъ м Данък, налог цср ꙁемьсц отъ кꙑхъ премлѭтъ дан. л кнсь М Мт 17.25 ЗI А достоно л естъ дат кнъсъ кесарев л н М Мт 22.17 ЗI, А, СК. Срв. Мк 12.14 М З ћж о въпрошъшхъ льстѭ о кньсѣ М 43 b 29 на о лаѭштхъ кнъса рад М 77 a 19 Срв. З130b 16 нд о кнсѣ М 77a 23 Срв. З130b 20 Изч М З А СК Гр κῆνσος кньсъ кнсъ кнсь кньсь кінос кінось к҄нꙿсъ кꙇнъсъ Нвб Ø