Старобългарски речник
карк҄носъ 
карк҄носъ м Вид вредно насекомо по житото и овощията ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ. прѫгъ. сланѫ ... влтсъ. каръкносъ СЕ 59a 17—18 Изч СЕ От гр καρκίνος каръкносъ Нвб Ø