Старобългарски речник
юдѣскъ 
юдѣскъ -ꙑ прил Юдейски, еврейски ꙇ въпрос  ћемонъ глѧ. тꙑ л ес цсрь юдескъ. ꙇс же рее емѹ тꙑ глш М Мт 27.11 З, А, СК. Срв.Мк 15.2 М, З;Йо 18.33 М З А СК бꙑстъ въ дьн рода цѣсѣрѣ юдеска. ꙇере еднъ менемъ ꙁахарѣ М Лк 1.5 З А да въꙁвеселітъ сѩ гора соньска.  въꙁдрадѹѭтъ сѩ дъщер їюдѣскꙑ СП 47.12 о немьже ꙁа ѹтра съвѣтъ дѣашѧ. старѣшнꙑ  попове ждовсц. ꙇ старьц ꙇюдѣсц СЕ 49а 12 глахѫ емѹ. къде хоштеші ѹготоваемъ ті ѣсті пахсхѫ (!) кѫѭ пасхѫ. ꙇюдѣꙇскѫѭ. ꙇмѫштѫѭ наѧткъ. отъ ећюпта К 6а 29—30 вьс ѹбо ѹенц раꙁбѣгошꙙ сꙙ ꙁа страха юдеска С 483.11—12 М З А СК Б О СП СЕ К С От гр ᾿Ιουδαῖος, τῆς ᾿Ιουδαίας, [τῶν] ᾿Ιουδαίων, ᾿Ιουδαΐκός юдескъ юдескъ ꙇюдѣіскъ їюдѣскъ Нвб юдейски остар ОА ВА ЕтМл БТР