Старобългарски речник
юдовъ 
юдовъ прил притеж от ЛИ 1. Юдов, юдин, на Юда — син на Яков и Лия ꙇ тъ бѣ съ .. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... сѵмеоновъ ... фаресовъ. ꙇюдовъ. ꙇѣкѡвовъ. ꙇсаковъ М Лк 3.33 З їꙁбьра колѣно іюдово СП 77.68 Прен. разш.Юдейски, на Юдея.  тꙑ віѳлееме ꙁемⷧе юдова. ніімъ же меньші есі вь влдкахъ юдовахъ А Мт 2.6 СК въставъш же марѣ въ тꙑ дьн. ꙇде въ ҇гⷬѫ съ тъштанемь. въ градъ юдовъ М Лк 1.39 З А СК 2. Юдов, на Юда — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... сѵмеоновъ. ꙇюдовъ М Лк 3.30 З 3. Юдов, на Юда — предателят на Христос ꙇ въ брѣгꙑ метаетъ. ꙇ да ѹвѣсі се въ істінѫ. ꙇ вждь ꙇ тогда то въшедъ коліко вꙑнесе. отъ дшѧ іюдовъ К4b 20 ѡ колюбьствье хво. ѡ беꙁѹмье іюдово К 7b 30 нъ того богъ ꙗко недостона ѹкорь сътвор. ꙗко юдовѫ подражавъша (прѣ) прѣльсть С 214.13 Изч М З А СК СП К С Гр [τοῦ] ᾿Ιούδα ꙇюдовъ іюдовъ Нвб юдов ОА ВА