Старобългарски речник
щстт сѧ 
щстт сѧ -щщѫ сѧ -щстш сѧ св Очистя се от грях или от зъл дух, който ми причинява болест; излекувам се іс же ... коснѫ . ꙇ гла емѹ хощѫ штст сѧ. ꙇ ... абе отде прокаꙁа отъ него. ꙇ стъ бꙑстъ М Мк 1.41 З, А. Срв.Мт 8.3 М З А ꙇ въходѧштю емѹ вь еднѫ весь. сърѣте  десѧть прокаженъ мѫжъ ...  бꙑстъ дѫштемъ мь. штстшѧ сѧ М Лк 17.14 З А отъвѣштавъ же съ рее. не десѧть л щстшѧ сѧ ... како не обрѣтѫ сѧ ... дат славꙑ бѹ М Лк 17.17 Изч М З А СК Гр καϑαρίζομαι ꙁістт сѧ стт сѧ стіт сѧ істт сѧ штстт сѧ ꙇштстт сѧ ꙇштістт сѧ Нвб изчистя се, изчиствам се, изчистувам се, изчистям се диал ОА ВА НТ АК Бот МлБТР БТР АР РБЕ ДА