Старобългарски речник
щст 
щст -щьтѫ -щьтеш св Преброя, изброя, пресметна вамъ же  влас главꙑ вьс щътен сѫтъ М Мт 10.30 З, А. Срв.Лк 12.7 М З А ісѩ въсѩ (въсѩ) кості моѩ СП 21.18 Срв. Е31б 14 Премеря, отмеря. къто съвѣстъ дръжавѫ гнѣва твоего. ї отъ страха твоего ѣрость твоѭ штісті СП 89.11 Изч М З А Е СП Гр ἀριϑμέω ἐξαριϑμέω ἐξαριϑμέομαι ст ꙇштст Нвб Срв изчета ’преброя’ диал ДА