Старобългарски речник
сѫт 
сѫт -сѫѫ -сѫш св Пресуша [река, източник на течност] тꙑ растръже істоьнікꙑ  потокꙑ. тꙑ сѫі рѣкꙑ наводьненꙑѩ СП 73.15 а тꙑ ... аре ... кѫдѹ ѹвѣдѣ ꙗже проповѣдаш. хса обскалъ л с акꙑ аꙁъ ... въ ко рѫцѣ ... сѫ крьвьнꙑѧ сѫдꙑ С 512.7 сѫт вно πέσσω τὸν οἶνον Изтрезнея  отъ ѹптꙗ не могѫтъ т въ домꙑ своѧ. пон҄еже много сѫтъ пл ... доньдеже прдѫтъ сво мъ.  мше прведѫтъ въ домꙑ своѧ. же ꙁа ѹтра въстаѭште. гда сѫꙙтъ вно. радѹѭтъ сꙙ ꙁѣло ꙗко ѹ свохъ сѫтъ с дома лежал С 267.16—17 Изч СП С Гр ξηραίνω χωνεύω сѫіт Нвб Ø