Старобългарски речник
сѣень 
сѣень -ꙗ ср Избиване, изколване, посичане отꙿцемъ  матеремь ... ꙁѣло жалꙙштемъ о младꙑхъ ꙙдѣхъ сѣен. гда младенштъ крьвѭ вѳлемъ багърмъ бѣѣше С 397.15 Изч С Гр σφαγή сѣен Нвб Срв изсичане ОА ВА ЕтМл МлБТР АР РБЕ