Старобългарски речник
сходще 
сходще ср 1. Извор положлъ есі рѣкꙑ въ пѹстꙑнѭ. сходіща водьнаа въ жѩждѫ СП 106.33 положлъ есі пѹстꙑнѭ въ еꙁера водьнаа.  ꙁемлѭ беꙁводьнѫ вꙑсходіща водънаа СП 106.35 ісходшта водьнаа їꙁвѣсте о мо СП 118.136  бѫдетъ акꙑ дрѣво саждено пр сходштхъ водъ С 352.26 2. Изток рѣхъ ꙁаконопрѣстѫпьнікомъ. не прѣстѫпаіте ꙁакона ... ї  (!) гліте на ба неправъдꙑ. ѣко ні отъ ісходішть ні отъ ꙁападъ СП 74.7 сходще пѫть διέξοδος τῶν ὁδῶν Кръстопът ꙇдѣте ѹбо на сходшта пѫт. ꙇ елко аште обрѧштете прꙁовѣте на бракъ М Мт 22.9 ЗI, А. Срв. СЕ106b 6—7 Изч М З А СП СЕ С Гр διέξοδος ἔξοδος сходіще ісходіште ісходште сходште Нвб изходище МлБТР