Старобългарски речник
сходатаꙗт 
сходатаꙗт -сходатаѭ -сходаташ несв Ходатайствам, застъпвам се послѣдь же плодъ мренъ ꙇсходатаетъ. скѹшенемь отъ него СЕ 88b 16 Изч СЕ ꙇсходатаꙗт Нвб Срв изходатайствувам ОА ВА ЕтМл МлБТР БТР РБЕ