Старобългарски речник
стъкат 
стъкат -стъѫ -стъеш св Изтъка бѣ же хтонъ не шъвенъ. съ връхѹ стъканъ вьсь М Йо 19.23 З  дастъ т акꙑ снѣгъ. одеждѫ водоѭ  дѹхомь стьканѫ С 348.9 Изч М З С Гр ὑφαίνω ὐφαντός ꙇстъкат стькат Нвб изтъка ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР БТР АР ДА Срв изткавам диал ДА