Старобългарски речник
стрѧст сѧ 
стрѧст сѧ -стрѧсѫ сѧ -стрѧсеш сѧ св Разтърся се, разтреса се да сꙙ стрꙙсѫтъ гроб. а мрьтв въперен бѫдѫтъ на вьстан С 425.1 Изч С Гр τινάσσομαι Нвб изтреса се НТ РБЕ ДА