Старобългарски речник
стръгань 
стръгань -ꙗ ср Изтръгване, разкъсване ꙇстръганемь жлъ твохъ. ꙇстръгалъ ес вꙿсѧ жлꙑ хъ СЕ 30b 24 ꙇстръганемь жлъ свохъ. ѹмрътвлъ ес слꙑ вꙿсѣкомѹ недѫгѹ СЕ 35b 17 Изч СЕ ꙇстръгане Нвб изтръгане диал НГер Срв изтръгване ОА ВА ЕтМл МлБТР АР РБЕ изтръгнуване остар МлБТР