Старобългарски речник
стньнѣ 
стньнѣ нареч ꙁѣло стньнѣ ἀκριβῶς Съвсем достоверно, точно саꙗ ... же ... вьсе ... ꙁѣло стньнѣ слꙑшавꙑ  вдѣвъ. потъшта сꙙ ... съпсат С 271.26 стньнѣ вдѣт μανϑάνω Видя, виждам по–ясно, наистина виждам нещо просвьтѣ сꙙ свѣтъ велкъ въ темнц ... ꙗкоже  тьмньнꙑмъ стражемъ вдѣвъшемъ свѣтъ. въскот вьнѫтрь.  стнѣ вдѣт свѣтъ С 182.19 Изч С Нвб Срв истинно ОА ВА МлБТР