Старобългарски речник
стаат 
стаат -стааѭ -стааш несв Източвам, изтисквам, изцеждам ѣко бескврънъно тѣло сътѧжавъш. кръвѫ мастъ стааеш Е 34б 7 Изч Е Гр προχέω Нвб изтачам диал ДА Срв изтичам ОА ВА НТ ЕтМл МлБТР АР РБЕ