Старобългарски речник
ссна 
ссна [А 122b 14] вж ссн