Старобългарски речник
спꙑтань 
спꙑтань -ꙗ ср 1. Разследване, проучване, проверка спꙑташѩ беꙁаконенье. їщеꙁѫ спꙑтаѭщеі. спꙑтаньѣ СП 63.7 прідетъ бо пророкъ мосі ... глѧ. слѹхъ бо сѹетьнъ сѧтъ. не прімеші ъто сѧ глѧ слѹхъ сѹетьнъ сѫштъ. ꙇ сѹетънъ і бесъвѣдѣтель. ꙇ кромѣ съпасънꙑмь ꙇꙁвѣстънꙑмь ꙇспꙑтаньемь ꙁаконꙿнꙑмь. пріемлѫ прѣжде елко отъ ба власть пріемъше. добрѣ іꙁвѣдѫштеі. обрѣтаѭштхъ сѧ. въ своѩ імъ люді. тѧже съ тръпѣльсвомъ. ꙇспꙑтаньемь на вьсѣкъ день раꙁдрѣшаѭште длъжъні сѫтъ ні едіного ка подь німі сѫштаго сѹлѣе імѣт бжію ꙁаконѹ ні братра. ні ѧдо. ні дрѹга К 1b 34, 38 2. Изпитание, затруднение, несгоди таковое посѫжденье рекъше велью іспꙑтанью. ꙇ поштенью се съподобішѧ К 2b 21 да въꙁъметъ сѧ отъ ѹстъ вашіхъ съ вьсѣкоѭ ꙁълобоѭ. відѣ лі спꙑтанье ѹітелево. въ колцѣ кротості велітъ да прѣбꙑваемъ К 4а 10 съ спꙑтаньмь μετ᾿ ἀκριβείας Прилежно, старателно ꙇ проіхъ вьсе бо съ іспꙑтанімь. повѣдаетъ блаженꙑ сь еванћелістъ К 5b 40 Изч СП К Гр ἐξερεύνησις ἀκρίβεια ꙇспꙑтанье іспꙑтанье Нвб изпитание ОА ВА Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ